Skip to main content

WASHINGTON (11 tháng 10 năm 2022) – Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã cập nhật và bổ sung các khả năng mới cho EJScreen, công cụ sàng lọc và lập bản đồ công lý môi trường (EJ) công cộng của Cơ quan này. EJScreen kết hợp thông tin kinh tế xã hội và môi trường để xác định các khu vực bị ô nhiễm quá tải. EJScreen 2.1 bao gồm việc bổ sung dữ liệu mới về các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, bản đồ ngưỡng cung cấp triển vọng tích lũy và các chỉ số bổ sung cung cấp thêm thông tin kinh tế xã hội.  

Marianne Engelman-Lado, Quyền Phó Trợ lý Quản trị viên Văn phòng Công Lý Môi trường và Quyền dân sự bên ngoài cho biết: “EJScreen của EPA hỗ trợ công việc của Cơ quan nhằm thực hiện công lý môi trường và trang bị cho các cộng đồng thiếu thốn và quá tải những công cụ phù hợp để hiểu và tham gia có ý nghĩa vào bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.  “Việc bổ sung dữ liệu bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ và bản đồ ngưỡng mới của chúng tôi sẽ nâng cao đáng kể việc sử dụng EJScreen không chỉ ở EPA mà còn trên toàn quốc”.

Để đáp lại phản hồi của cộng đồng nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của công cụ, EJScreen 2.1 hiện bao gồm dữ liệu về môi trường, nhân khẩu học và chỉ số dữ liệu cho US Virgin Islands, Guam, Samoa thuộc Hoa Kỳ và Quần đảo Bắc Mariana. Mặc dù EPA không có bộ dữ liệu đầy đủ cho các lãnh thổ có sẵn cho năm mươi tiểu bang, nhưng việc đưa tất cả dữ liệu hiện có sẵn cho các lãnh thổ này là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy việc đưa tất cả các cộng đồng ở Hoa Kỳ vào công cụ.

EPA cũng đã tạo ra một tập hợp các “chỉ số bổ sung” như một phương pháp bổ sung để làm nổi bật các nhóm dân cư dễ bị tổn thương có thể bị ảnh hưởng không tương xứng bởi ô nhiễm. Các chỉ số bổ sung sử dụng phương pháp và tính toán tương tự như Chỉ số EJ nhưng kết hợp chỉ số nhân khẩu học bổ sung năm yếu tố mới. Năm chỉ số kinh tế xã hội được xem xét là phần trăm thu nhập thấp, phần trăm nói tiếng Anh hạn chế, phần trăm học vấn thấp hơn trình độ trung học, phần trăm thất nghiệp và tuổi thọ thấp. Trong khi EPA sẽ tiếp tục chủ yếu dựa vào các chỉ số EJ, sử dụng trung bình phần trăm thu nhập thấp và phần trăm người da màu, các chỉ số bổ sung có thể cung cấp một góc nhìn bổ sung về khả năng dễ bị tổn thương của cộng đồng và có thể phù hợp hơn để sử dụng trong một số trường hợp nhất định như trao các khoản tài trợ.

Ngoài ra, EPA đã bao gồm bản đồ ngưỡng khi phát hành EJScreen 2.1. Bản đồ ngưỡng cho phép người dùng EJScreen xem qua tất cả mười hai chỉ mục cùng một lúc, cung cấp triển vọng tích lũy về các nhóm dân cư dễ bị tổn thương đang phải đối mặt với gánh nặng ô nhiễm cao hơn. Bản đồ ngưỡng có sẵn cho cả chỉ số EJ và chỉ số bổ sung và có sẵn để so sánh ở cấp quốc gia và tiểu bang, cung cấp cho người dùng khả năng xem xét các chỉ số rộng hơn để giúp làm nổi bật các khu vực có thể cần xem xét, phân tích thêm hoặc tiếp cận cộng đồng. EJScreen 2.1 cũng cung cấp dữ liệu Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ  (ACS) 2016 – 2020 mới nhất và các lớp mới.

Những cải tiến này kết hợp với nhau sẽ cho phép người dùng EJScreen xác định tốt hơn các nhóm dân cư dễ bị ảnh hưởng đang đối mặt với gánh nặng ô nhiễm cao hơn và làm cho công cụ trở nên minh bạch và dễ dự đoán hơn. Để hỗ trợ người dùng với EJScreen 2.1, EPA sẽ cung cấp các khóa đào tạo và cơ hội tham gia vào dữ liệu mới và các thay đổi đối với công cụ.

Đọc thêm thông tin về các khóa đào tạo sắp tới hoặc các cơ hội tham gia.(Bằng tiếng Anh)

Đọc thêm thông tin về EJScreen 2.1.(Bằng tiếng Anh)

Đọc thêm thông tin về công lý môi trường.(Bằng tiếng Anh)


Source link

Leave a Reply